Ergonomija na delovnem mestu

Pravna obvestila

Varovanje zasebnosti

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrane osebne podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.
Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim nepooblaščenim osebam.
Ker na spletnem mestu obstajajo povezave na druga, zunanja spletna mesta, ki niso neposredno vezana na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
Upoštevali in izvajali bomo vsa zakonska določila, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov, da posredovane osebne podatke zaščitimo pred kršitvami in zlorabami.

Avtorske pravice

Copyright © 2024 Interteam, d.o.o. Kočevje. Vse pravice pridržane.

Interteam, d.o.o. Kočevje je izključen imetnik vseh pravic, kot so določene v Zakonu o industrijski lastnini in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Uporabniki lahko vsebine, objavljene na spletnem naslovu www.interteam.si uporabljajo le za osebne in nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Vsebin ni dovoljeno prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Omejitev odgovornosti

Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost.
Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.
Interteam, d.o.o. Kočevje ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s tega spletnega mesta in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij. Prav tako ne odgovarjamo za občasno nedelovanje spletnega mesta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletnega mesta ali nemožnosti uporabe informacij na spletnem mestu.
Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine in povezave na spletna mesta drugih ponudnikov informacij.
Interteam, d.o.o. Kočevje ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine, delovanje aplikacij in spletnih strani drugih ponudnikov. Interteam, d.o.o. Kočevje ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Povezani dokumenti

Blagovne znamke

Celoten nabor izdelkov, ki jih nudimo v podjetju Interteam si lahko ogledate na spletnih straneh proizvajalcev.